VAD ÄR SPELT?


HISTORIK
Dinkel (även kallat Spelt) är ett sädesslag som tillhör mänsklighetens allra äldsta kulturväxter. Det kallas ibland urvete, men den går inte att jämföra med den vetetyp som finns idag. I Sverige har fynd visat att dinkel odlats sedan stenåldern. Under vikingatiden upphörde odlingen på det svenska fastlandet, men på Gotland fortsatte dinkel att odlas ända fram till 1960-talet. I början av 1990-talet återupptogs odlingen av dinkel i Sverige, främst på Gotland. I Europa har dinkel odlats kontinuerligt utan uppehåll.

 

EGENSKAPER
Det speciella med dinkel är att ingen förädling skett och därigenom finns de ursprungliga egenskaperna kvar. Vitaminer och mineraler finns i huvudsak i frövitan till skillnad från vete där de i högre grad sitter i skalet. Det kan vara en anledning till att dinkel ofta har  högre  halter av vitaminer och mineraler än vete. En annan skillnad är att dinkel har större andel vattenlösliga proteiner och därför är mer lättsmält.

Dinkelkornet består av 30 % skal och därmed är avkastningen lägre än för vanligt vete och därför är dinkel också dyrare. Skalet innehåller mycket kisel och används till att fylla kuddar och madrasser. Det anses vara bra mot migrän och smärtor i muskler och leder.
Dinkel lämpar sig väl för ekologisk odling.  

ANVÄNDNING
Dinkel finns i många former, t ex helkorn som används som ris, fullkornsmjöl, mjöl, flingor, mannagryn och pasta. Dinkelmjöl kan ersätta vetemjöl i såväl bakverk som i matlagning.
Vilken produkt som tillverkas av dinkeln beror på hur hög kvalitet skörden har. Den allra högsta kvaliteten används till mjöl.